Teixit Tècnic Screen

El teixit Tècnic Screen és un teixit que ens permet aprofitar al màxim l'entrada de llum i protegeix dels raigs UV sense perdre la vista exterior.

Ens ajuda amb els fonaments d'eficiencia d'Unik, estalviant entre un 25% a 34% tant en aire condicionat a l'estiu com a calefacció a l'hivern dades importants amb els ideals d'unik.

Es pot instal·lar tant en interior com a exterior. Les peculiars característiques del teixit Screen s'obtenen gràcies a un procediment de fabricació específic.

Les qualitats del teixit Screen Protegeix del sol i dels enlluernaments però al seu torn permet el pas de la llum. Proporciona una bona visibilitat cap a l'exterior sense modificar els colors. Permet la renovació d'aire acumulat entre el teixit i el vidre, ràpida i eficaçment, mitjançant un fenomen de convecció natural. No es deforma, no envelleix, el seu disseny fa que no s'alteri el color amb el temps i és molt fàcil la seva neteja només passant un drap humit.

Elimina per complet els reflexos en els monitors o TV. Depèn del grau d'obertura que s'esculli, els reflexos dins de l'habitacle o espai on s'instal·lin.

Es pot instal·lar tant en interiors com a exteriors sense perdre les seves qualitats. Producte que a Unik utilitzem per la seva eficiencia i disseny buscant l'equilibri amb el mobiliari de la seva llar, oficina, hotel,etc.

El teixit Screen pot tenir major o menor obertura, segons les necessitats. Disposem de teixits l'obertura dels quals oscil·la des del 0% (teixit opac) fins al 16%. Aquest teixit amb l'obertura de tan sol un 3% o un 1%, evita per complet els reflexos tant en pantalles d'ordinador com en TV.

Venecianes d'Alumini

A Unik disposem d'una àmplia gamma de colors entre els quals poder escollir segons el disseny triat per la seva reforma integral. El sistema venecià es presenta en tres amples de llepi, de 15, 25 i 50 mm. Podem accionar el sistema manualment, amb cordó o cadena, o bé podem motoritzar-ho amb comandament a distancia.

Unik utilitza aquest tipus de cortina per l'entrada de llum fàcilment deixant les llepis horitzontals amb l'obertura necessària a cada moment i al nostre gust fent ambientació i adaptació d'espais.

Toldos

Tenemos una amplia gama de toldos según su ubicación: terrazas, balcones, ventanas, interiores… Con tejidos de alta calidad para la protección solar y una gran variedad de colores.

Los automatismos varían según las necesidades de cada cliente: manual, motorizado con interruptores, con mando a distancia, toldos que se extienden o se recogen automáticamente programados de manera inteligente gracias a sus sensores.

Sol·liciti més informació